•          مؤلف(ها): علی قوامی، فاطمه اسحقی
  •          سال انتشار: بهمن ماه ۱۳۹۳
  •          محل ارائه: مرکز آموزش عالی خیام الکتریک (اولین همایش ملی پیشرفتهای تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر)
  •          زبان: فارسی
  •         چکیده مقاله: اطلاعات موقعیت بزرگترین اهمیت را در هوش محیطی آگاه از زمینه، فضای هوشمند، نظارت ترافیک، شبکه مراقبتی و سرویس های ارتباطات تعاونی دارا می باشد. در این مقاله، تکنیکی برای موقعیت یابی کاربران سیار شبکه های محلی بی سیم (WLAN)، تکنیک خوشه بندی توأم، ارائه می کنیم که از توزیع های احتمال شدت سیگنال برای اشاره به کانال بی سیم پراغتشاش و از خوشه بندی موقعیت کاربران سیار برای کاهش هزینه ی محاسباتی جستجوی نقشه ی رادیو بهره می برد. تکنیک خوشه بندی توأم، از طریق فراسوی مقیاس بزرگ، مقایسه با حالت فعلی تکنیک های هنری، اجازه پیاده سازی غیر متمرکز بر خدمتگیرهای سیار، هزینه ی محاسباتی را کاهش می دهد. نتایج بدست آمده از پیاده سازی iPAQ مجهز به ۸۰۲٫۱۱ نشان می دهد که تکنیک جدید، موقعیت کاربر سیار را به حدود ۲ متر با دقتی بیش از ۹۰ درصد، در اختیار قرار می دهد.
  •          کلمات کلیدی: خوشه‌بندی- توزیع‌های احتمال- شبکه‌ی محلی بی‌سیم (WLAN)- نقشه‌ی رادیو- حداکثر درستنمایی.
(66 Total Views, 1 Today)