راههای ارتباطی (دفتر ایران) :

  • نشانی پستی :تهران- خیابان فاطمی- ———— کدپستی : ۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱
  • پست الکترونیک :info@AliGhavami.ir
  • تلفن همراه :989204120789+
  • تلفن ثابت :982128423889+

کارآفرینی و استارتاپ