•          مؤلف(ها): اصغر صرافی زاده، علی قوامی، نسیم عشقی
  •          سال انتشار: بهمن ماه ۱۳۹۴
  •          محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی (سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری)
  •          زبان: فارسی
  •          چکیده مقاله: در عصر حاضر هرچه زمان به جلوتر می رویم علوم و فنون پیشرفت‌های شگرفی نموده و سازمانهای مبتنی بر فناوری با توجه به ظهور نیازها و چالشهای عمیق، پیچیده تر و کنترل آنها سخت تر می شود. وجود حجم عظیمی از اطلاعات داده ها شاید به نظر برای سازمانها مفید باشد اما این اطلاعات بدون تحلیل و پردازش کاربردی نخواهد داشت. این معنا زمانی پراهمیت خواهد شد که بپذیریم هر سازمان پیشرو، علاوه بر منبع عظیم و خلاق انسانی هوشمند، تکنولوژی های هوشمندی نیز در فرایند عملکرد سازمانها نقش موثری ایفا می کنند. لذا وجود سیستمهای هوشمند برای پردازش اطلاعات، کلان ضروری به نظر می رسد. همچنین با بیان مفاهیم هوش کسب و کار در ایجاد مزیت رقابتی مورد تاکید قرار می گیرد. در این مقاله لزوم استفاده با تشریح اهداف آن ضمن معرفی تکنیکهای عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است.
  •          کلمات کلیدی: هوش رقابتی، هوش کسب و کار، سازمان کارآفرین، سازمانهای مبتنی بر فناوری پیشرفته، مزیت رقابتی.
(86 Total Views, 1 Today)