• مؤلف(ها): علی داوری، رضا منوچهری راد، سهراب رحمانی، علی قوامی
  • سال انتشار: بهمن ماه ۱۳۹۵
  • محل ارائه: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
  • زبان: فارسی
  • کلمات کلیدی: آموزش کارآفرینی، پرورش کارآفرینی، توانمند‌سازی بیکاران و روستاییان، خط‌مشی‌ گذاری آموزش.
  • چکیده: خط‏ مشی ‌گذاری کارآفرینی در کشورهای مختلف دنیا با درجات متفاوت توسعه ‏یافتگی طیف گسترده‏ای از خط‏ مشی ‏های مختلف همچون حمایتهای مالی، نوآوری، فنی و مشاوره‏ای، توسعه صنایع کوچک و متوسط، بهبود قوانین، امور اداری، شرایط اشتغال و آموزش را شامل می‏شود. هدف این پژوهش یافتن حوزه ‏های نوآورانه و تجارب موفق و عملیاتی برای خط‏ مشی ‏گذاری آموزش کارآفرینی کشور ایران با سرمایه انسانی شایسته بود. این پژوهش از نوع آمیخته کیفی-کمّی و روش اجرای بخش کیفی آن توافق مقایسه تحلیلی با رویکرد مطالعه تطبیقی در ۲۳ کشور منتخب دنیا و بخش کمّی آن مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بود. یافته ‏های پژوهش نشان داد که حوزه ‏های آموزش کارآفرینی را می ‏توان در چهار طبقه ظرفیت‏ سازی و غنی‏سازی محیط آموزش کارآفرینی با قدرت تبیین ۵۴%، آموزش در کارآفرینی (آموزش کارآفرینان بالقوه) ۲۸%، آموزش برای کارآفرینی (آموزش کارآفرینان بالفعل) ۱۸% و آموزش درباره کارآفرینی (تربیت محققان و مشاوران حوزه کارآفرینی) ۱۳% دسته ‏بندی کرد. کشورهای در حال توسعه و توسعه ‏یافته در راهبرد سوم و چهارم تفاوت بارزی با هم دارند. مبتنی بر یافته‏های پژوهش توصیه می‏ شود بازآفرینی دوره ‏های آموزش کارآفرینی در مدارس با تأکید بر سالهای پایانی دبیرستان، آموزش‏ مهارتهای جدید به کارآفرینان و کارکنان کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط، توانمندسازی بیکاران و روستاییان، تدریس واحد کارآفرینی در تمام رشته ‏های دانشگاهی با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی و مشارکت همه ذینفعان به‌ویژه بخش خصوصی و سازمانهای مردم‏ نهاد در دستور کار خط‏ مشی‌ گذاری آموزش کارآفرینی قرار گیرد.
(112 Total Views, 1 Today)