•          مؤلف(ها): اصغر صرافی زاده، نسیم عشقی، علی قوامی
  •          سال انتشار: بهمن ماه ۱۳۹۴
  •          محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی (سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری)
  •          زبان: فارسی
  •          چکیده مقاله: قابلیتهای فناوری اطلاعات می تواند پتانسیلی را برای کمک به شرکت در بهبود رقابت از نظر کاهش هزینه افزایش سود و یا سایر اندازه های عملکرد بدهد. در واقع بکارگیری فناوری اطلاعات در ساختار یک شرکت می تواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی شود از سوی دیگر کارآفرینان می توانند با هوشیاری خود از مزیت رقابتی که حاصل بکارگیری و اجرای فناوری اطلاعات در شرکت استفاده ی لازم را ببرند. در این مقاله سعی شده است تا ابتدا مفاهیم مزیت رقابتی و رابطه آن با فناوری اطلاعات براساس تئوریها و مفاهیم مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. و سپس به مفاهیم کارآفرینی و نقش کارآفرینان در شناسایی و بهره برداری مزیت رقابتی حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکت پرداخته شود.
  •          کلمات کلیدی: کارآفرینی، مزیت رقابتی، فناوری اطلاعات، مزیت رقابتی پایدار.
(70 Total Views, 1 Today)