•          مؤلف(ها): کمال سخدری، علی قوامی
  •          سال انتشار: بهمن ماه ۱۳۹۴
  •          محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی (سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری)
  •          زبان: انگلیسی
  •        چکیده مقاله: در دهه گذشته، ادبیات جدید و امیدوار کننده ای مطرح شده است که تئوری رشد درونزا را به تدریج دانش و تئوری کارآفرینی پیوند می دهد: تئوری ترویج دانش کارآفرینی (KSTE). این تحقیق، یک تحلیل کتابشناختی از تحقیقات علمی در این رشته ادبیات پربار و امیدوار را انجام می دهد. این اهمیت فزاینده و پذیرش KSTE را در جامعه علمی در سراسر جهان، ظهور آن در زمینه های مختلف در اقتصاد، مدیریت و سیاست و همچنین مسائل و سوالات مطرح شده برجسته می کند. بر اساس تمام مقالات در KSTE منتشر شده در مجلات داوری در ۱۵ سال گذشته (۱۹۹۹-۲۰۱۳)، لذا مجلات علمی کلیدی، موضوعات اصلی و موضوعات مورد اشاره و نقل قول های عقب و جلو را شناسایی کنیم. ما همچنین نویسندگان و ارتباطات آنها را از لحاظ هماهنگی کشتی ها برای بازسازی بحث های علمی در مورد KSTE شناسایی کنیم.  اطمینان داریم که این تحقیق به نفع دانش پژوهانی است که قصد دارند تا KSTE را در تحقیق خود به کار گیرند، در این صورت خلاصه مکالمات اصلی علمی در این دیدگاه نظری و تعیین مرزهای شبکه های محققان در حال توسعه آن است.
  •          کلمات کلیدی: دانش، نشر دانش، ظرفیت جذب، عدم قطعیت، رقابت، رشد درون زا، کارآفرینی، کسب و کارهای کوچک.
(67 Total Views, 1 Today)