• استاد راهنما: دکتر علی قوامی
  • نگارنده: ايمان آثاري مقدم
  • سال نگارش: مردادماه 1391
  • دانشگاه: دانشگاه پیام نور
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
  • رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار
  • چکیده: در اين پايان‌نامه روند افزايشي تحليلي، طراحي و پياده‌سازي يك تيم از عوامل هوشمند همراه خصوصيات اصلي اين تيم بررسي شده است. این تيم شبيه‌سازي فوتبال مشتمل بر 11 بازيكن خودكار نرم‌افزاري مي‌باشد كه در محيط فيزيكي شبيه‌سازي شده فوتبال با عنوان كارگزار سرور دوبعدي عمل مي‌كنند. كارگزار سرور يك محيط كاملاً توزيع‌شده و زمان حقيقي را به گونه‌اي فراهم مي‌آورد كه در آن هر يك از اعضا دو تيم بايد در جهت دستيابي به هدف نهايي تيمي كه همان پيروزي در بازيست با يكديگر همكاري نمايند. اين سيستم شبيه ساز بسياري از پيچيدگي‌هاي محيط واقعي از جمله نويز در حركت اشياء، خطا در حسگرها و عملگرها، قابليت عملكرد محدود و محدوديت توانايي در برقراري ارتباط بين عوامل را مدل مي‌كند. محور اصلي بحث در پايان‌نامه شامل معماري يك عامل در قالب چند لايه، روش هماهنگ سازي يك بازيكن با سيستم زمان حقيقي كارگزار، روش ابداعي مكان‌يابي براي يك بازيكن، تحليل و توسعه دنياي اطراف از ديد يك بازيكن، الگوها و استراتژي‌هاي مورد استفاده در جلوگيري از نفوذ تيم مقابل و در عين حال حمله به خطوط دفاعي حريف و در نهايت الگوريتم‌هاي مورد استفاده در شكستن خطوط تدافعي تيم مقابل و بثمر رسانيدن گل مي‌باشد.
  • واژه‌هاي كليدي: روبات‌هاي فوتباليست، سيستم شبيه‌سازي، كارگزار شبيه‌سازي، شبكه‌هاي عصبي مصنوعي، درخت تصميم، يادگيري تقويتي، هوش مصنوعي توزيع‌شده
(89 Total Views, 1 Today)