•          مؤلف(ها): علی قوامی، فاطمه اسحقی
  •          سال انتشار: بهمن ماه ۱۳۹۳
  •          محل ارائه: مرکز آموزش عالی خیام الکتریک (اولین همایش ملی پیشرفتهای تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر)
  •          زبان: فارسی
  •         چکیده مقاله: رایانش ابری اصطلاحی است که برای ارائه خدمات میزبانی تحت اینترنت به کار رفته و به عنوان نسل بعدی معماری فناوری اطلاعات پیش بینی شده، پتانسیل بسیار خوبی را برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه‌ها ارائه می دهد. در مقایسه با راه حلهای سنتی که در آن سرویسهای فناوری اطلاعات بر پایه کنترلهای فیزیکی و منطقی عمل میکنند؛ رایانش ابری، نرم افزارهای کاربردی و پایگاه داده ها را به سمت مراکز داده ای بزرگ سوق داده است. با این حال، ویژگیهای منحصر به فرد رایانش ابری، همواره با شمار بسیاری از چالشهای امنیتی جدید و شناخته نشده همراه بوده است. از دیگر سوی و در مبحث امنیت اطلاعات؛ شناسایی مزاحمت یا انحرافات داده ای، عبارتست است از شناسایی فعالیت‌هایی که تلاش می کنند یکپارچگی، قابلیت اطمینان و دسترس بودن یک منبع را به خطر بیندازند و شناسایی مزاحمت یا انحراف، در مجموع پیشگیری از مزاحمتهاست. در این مقاله، ضمن بررسی حملات امنیتی به ابرها از جمله: حملات بسته SOAP، تزریق نرم افزارهای مخرب، حملات سیل آسا، سرقت اطلاعات و راه حل های مورد نیاز با توجه به این حملات؛ به ارائه راهکاری جدید در این خصوص به کمک سیستمهای تشخیص نفوذ داده کاو محور خواهیم پرداخت.
  •          کلمات کلیدی: حملات امنیتی به ابر، سیستمهای تشخیص نفوذ، داده کاوی، شناسایی مزاحمت در سیستم.

(74 Total Views, 1 Today)