• استاد راهنما: دکتر علی قوامی
  • نگارنده: مونا زماني سياهکلي
  • سال نگارش: شهریورماه 1391
  • دانشگاه: دانشگاه پیام نور
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
  • رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار
  • چکیده: ارتقاء دستگاه‌های سیار کاربران، ایجاد زیر ساختارهای مخابراتی گسترده برای ارتباطات بی‌سیم و گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای، امکان ایجاد سیستم‌های تعیین موقعیت بسیاری را برای کاربران سیار به خصوص در فضاهای باز فراهم نموده است. متأسفانه بسیاری از این سیستم‌ها در فضای بسته عملکرد خوبی ندارند و لازم است راهکارهای دیگری برای این محیط‌ ها ارائه شوند. با گسترش نیاز به استفاده از این سیستم‌ها در فضاهای بسته، شبکه‌های بی‌سیم محلی به واسطه استفاده از استاندارد IEEE802.11B  گستردگی و پیشرفت زیادی داشته‌اند. نیاز روزافزون به این سیستم‌ها در فضاهای بسته، لزوم معرفی تکنیک‌های تعیین موقعیت در فضاهای بسته را بیش از پیش مطرح نموده است؛ یکی از این تکنیک‌ها که به واسطه ویژگی های منحصر به فردش مطرح شده است و کاربرد فراوانی هم پیدا کرده است، انگشت نگاری محلی است که سیگنال‌های رادیویی نقش مهمی را در این روش ایفا می‌کنند. در میان پارامترهای سیگنال رادیویی، قدرت سیگنال دریافتی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که اندازه¬گیری قدرت سیگنال، بخشی از شیوه عملیاتی تجهیزات بی‌سیم بویژه Wi-Fi است. برای پیاده سازی این تکنیک، ابتدا در موقعیت‌های مشخص و منظم از پیش تعیین شده، از پارامتر فوق که معمولاً به صورت شبکه ماتریسی تعریف می‌شود، اندازه‌گیری به عمل می‌آید؛ به این مجموعه نقشه رادیویی گفته می‌شود. الگوریتم‌های مختلفی برای تخمین رابطه موقعیت‌های تعریف شده و پارامتر سیگنال اندازه‌گیری شده با توجه به نقشه رادیویی پیشنهاد شده است. این رساله به بررسی یک الگوریتم جدید تعیین موقعیت بر مینای این تکنیک در محیطی با زیر ساختار شبکه محلی بی‌سیم و با استفاده از شبکه مدار شعاعی می‌پردازد. در ادامه، پس از معرفی برنامه‌های کاربردی تجارت سیار، به بررسی جایگاه تعیین موقعیت و معیارهای موثر در تعیین موقعیت‌های از پیش تعیین شده پرداخته خواهد شد. یکی از این برنامه‌ها، تبلیغات سیار می‌باشد که نوع خاص آن که تبلیغات سیار آگاه از موقعیت است به عنوان یک مطالعه موردی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و گام‌های عمومی مورد نیاز برای انجام این برنامه در دو حالت “Push” و “Pull” مطرح خواهد شد.

واژه‌هاي كليدي: برنامه‌های آگاه از موقعیت، روش انگشت نگاری محلی در تعیین موقعیت، شبکه عصبی شعاع مداری، برنامه‌های کاربردی تجارت سیار، تبلیغات سیار

(104 Total Views, 3 Today)