• مؤلف: علی قوامی
  • سال انتشار: اسفندماه ۱۳۸۶
  • ناشر: انتشارات الکترونیک دانشگاه پیام نور
  • زبان: فارسی
  • سرفصل مطالب: کلیات- نمونه‌گیری از جامعه آماری- خوشه‌بندی عامل‌های شبکه‌ها- برآورد پارامترهای مدل‌های تحلیل شبکه‌ای- مدل‌های تحلیل شبکه‌ای.
(111 Total Views, 1 Today)