• مؤلف: علی قوامی
  • سال انتشار: اسفندماه 1386
  • ناشر: انتشارات الکترونيک دانشگاه پیام نور
  • زبان: فارسی
  • سرفصل مطالب: کلیات- نمونه‌گيري از جامعه آماری- خوشه‌بندي عامل‌های شبکه‌ها- برآورد پارامترهای مدل‌هاي تحليل شبكه‌اي- مدل‌هاي تحليل شبكه‌اي.
(90 Total Views, 1 Today)