•          مؤلف(ها): پوراندخت نیرومند، علی قوامی، نسیم عشقی
  •          سال انتشار: بهمن ماه ۱۳۹۴
  •          محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی (سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری)
  •          زبان: فارسی
  •          چکیده مقاله: سرعت تغییرات در عرصه علم و فناوری ان جنان زیاد است که عدم اطمینان بارزترین ویژگی های محیط ماست، پایه اصلی چنین تغییراتی فناوری است و خالقان فناوری کارافرینان اند. در کشور ایران، بنا به تایید اغلب صاحب نظران کارافرینی فناورانه کلید توسعه فناوری و اقتصاد است اما تاکنون در کندوکار نشده است. در این مقاله به بررسی نقش تجارت الکترونیک در کارآفرینی فناورانه و ایجاد فرصتهای شغلی پرداخته شده است. این مقاله با اشاره به حجم مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات خدمات، محصولات و پول بپردازد. این مقاله با اشاره به حجم تجارت الکترونیک و سرعت گسترش ان در جهان به ارتباط نزدیک تجارت الکترونیک وکارآفرینی می پردازد.
  •          کلمات کلیدی: کارآفرینی فناورانه، تجارت الکترونیک، اقتصاد دانش محور، نوآوری و خلاقیت، شرکتهای کوچک و متوسط.
(57 Total Views, 1 Today)